Anunci sobre informació pública d’un expedient de concessió d’utilització privativa del bé comunal de l’equipament municipal dels Banys Vells destinat a l’explotació de les activitats de banys públics i de bar – e-TAULER

2024-05-07 06:57:00

Consultar el documento original