Concessió d'utilització privativa del bé comunal de l'Estany de Banyoles amb una embarcació a motor elèctric

2024-04-02 07:28:00

Consultar el documento original