Anunci aprovació inicial per una expropiació forçosa motivada per l'execució d'un projecte d'obres a Pujarnol en els termes municipals de Porqueres i Banyoles

2024-04-30 07:30:00

Consultar el documento original