EDICTE APROVACIÓ BASES I CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ EN TORN DE PROMOCIÓ INTERNA, DE TRES PLACES D'ADMINISTRATIU/VA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL

2023-08-22 22:00:04

Consultar el documento original