EDICTE APROVACIÓ BASES PROCÉS SELECCIÓ ARQUITECTE/A TÈCNIC/A PER EXECUCIÓ PROGRAMA MUNICIPAL «PLA DE SOSTENIBILITAT TURÍSTICA DE BANYOLES O ALTRES PROJECTES SUBVENCIONATS AMB FONS EUROPEUS», I CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL A L’AJUNTAMENT DE BANYOLES – e-TAULER

2024-01-09 12:41:00

Consultar el documento original