Edicte d'Aprovació inicial de modificació de l'Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari del servei de distribució i subministrament d'aigua potable per a l'exercici 2024

2023-11-01 23:01:59

Consultar el documento original