Edicte resultats primera prova procés de selecció per a la constitució d'una 2a borsa de treballadors/es socials a l'Ajuntament de Banyoles

2023-10-25 11:50:30

Consultar el documento original