Acord d’Aprovació inicial de modificació de l’Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari del servei de distribució i subministrament d’aigua potable per a l’exercici 2024 – e-TAULER

2023-11-06 13:58:00

Consultar el documento original