Acord d'Aprovació provisional de la modificació de les Ordenances Fiscals que han de regir a partir de l'1 de gener de 2024

2023-11-06 13:55:30

Consultar el documento original