Anunci d'aprovació i cobrament de rebuts del Padró fiscal de l'Impost sobre Activitats Econòmiques de l'exercici 2024

2024-07-10 11:38:00

Consultar el documento original