Aprovació de la modificació del Preu Públic corresponent al curs Sensibilització 5 de la formació de llarg recorregut del servei de l'Escola Municipal de Música per al curs 2024-2025

2024-07-10 06:37:30

Consultar el documento original