Anunci de licitació d'una concessió d'utilització privativa del bé comunal de l'Estany de Banyoles amb una embarcació a motor elèctric

2024-05-09 07:49:30

Consultar el documento original