Edicte resultats del 2n i 3r exercici i de la valoració de mèrits del procés de selecció d'una plaça de Sergent en torn de promoció interna.

2024-02-23 14:00:00

Consultar el documento original