Edicte resultats procés de selecció per a la cobertura definitiva d'una plaça de Tècnic/a Superior d'Educació en torn de promoció interna.

2024-05-16 12:54:30

Consultar el documento original