Edicte d'Aprovació definitiva de modificació de l'Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari del servei de distribució i subministrament d'aigua potable

2023-12-22 09:27:30

Consultar el documento original