Edicte llista aspirants admesos i exclosos del procés de selecció, en torn de promoció interna, d'una plaça de tècnic/a superior d'educació.

2024-04-22 06:20:30

Consultar el documento original