Edicte relatiu a l'aprovació de les bases reguladores del procediment de selecció per a la constitució d'una segona borsa de treball d'educadors/es socials a l'Ajuntament de Banyoles

2024-03-21 07:01:30

Consultar el documento original