Ple de condicions tècniques per a ús privatiu, mitjançant concessió administrativa, del bé comunal de l'Estany amb una embarcació de motor

2024-04-02 09:57:00

Consultar el documento original