Ple de condicions administratives que han de regir la concessió d'utilització privativa del bé comunal de l'Estany amb una embarcació de motor elèctric

2024-04-02 09:50:30

Consultar el documento original